Fakturace

 1. Faktura má obsahovat
  1. číslo a datum rámcové objednávky, která stanoví názvy, ceny a podmínky sazeb;
  2. úvodní text faktury pouze: "Fakturujeme vám dopravu osob za měsíc... " (popř. "...za období...");
  3. pro každou sazbu zvlášť:
   1. název sazby (auto4, mikro16, bus apod.)
   2. cena za jednotku (plný km, přistavení apod.)
   3. celkový počet účtovaných jednotek podle výkazů jízd (plných km, přistavení apod.)
 2. Výkazy jízd
  1. Každá fakturovaná objednaná jízda musí být ve výkazu. U každé cesty vykazuje :
   1. km při vození pracovníků do zaměstnání podle objednávky tras
   2. opravné km (+-) v případě objížďky či nepřesné hodnotě km na objednávce; opravné km budou proplaceny pouze v odůvodněných případech. a plné km ujeté podle dodatečných objednávek,
   3. přístavné a odstavné km nebo počet přistavení,
   4. Pro každou sazbu musí být výkazy zvlášť.
   5. v sazbách od 10míst s řidičem také SPZ všech použitých vozidel (pokud nejsou už na fakturách)
  2. Pro výkazy lze využít formuláře Dispečinku.
  3. Nepoužité řádky výkazů proškrtne.
  4. Celkový součet km a jízd ve výkazech musí odpovídat faktuře.
 3. Dopravce předá fakturu v jednom vyhotovení s výkazy nejdříve na Dispečink ke kontrole. Dispečink přidá k fakturám vyjádření.
 4. Dopravce bere na vědomí, že faktury jsou dispečinkem před zaplacením porovnány s výkazy. Dispečink může v odůvodněných případech ponížit plnění faktury anebo fakturu vrátit dopravci k přepracování.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 5.9.2018 22:55. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2018